Home / Zdrowie / Bezpieczna praca medyka
ubezpieczenia dla lekarzy

Bezpieczna praca medyka

Ubezpieczenie dla branży medycznej w postaci OC to wymóg, który regulowany jest Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 roku. Dokument ten określa szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą za szkody, które są następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych oraz niezgodnego z prawem zaniechania udzielenia świadczeń. W rozporządzeniu podana jest również suma gwarancyjna tego ubezpieczenia. Każdy lekarz i pracownik branży medycznej (pielęgniarka, farmaceuta, ratownik itp.) musi posiadać przynajmniej podstawowe OC zawodowe.

Ubezpieczenia dla lekarzy – co obejmują?

Warto posiadać szerszy pakiet ubezpieczenia dla lekarzy oraz innych zawodów medycznych. Oprócz obowiązkowego pakietu OC, które jest prawnie wymagane dla każdego medyka i opisane w ustawie, możemy poszerzyć pakiet o OC dobrowolne, które da nam dodatkowe korzyści w postaci zabezpieczenia finansowego. Jest to bardzo istotne w sytuacji, gdy kwota ubezpieczenia jest niższa niż suma strat, ponieważ OC uzupełniające gwarantuje nam wyższą kwotę wypłaty w razie wypadku.

Można również ubezpieczyć majątek placówki medycznej od potencjalnych wypadków i poniesionych szkód w wyniku zalania, pożaru czy kradzieży. Ubezpieczenie mienia obejmuje takie placówki medyczne jak ośrodki zdrowia, szpitale, poradnie zdrowotne czy gabinety lekarskie. Również wszelkiego rodzaju kliniki medyczne oraz zakłady opiekuńczo-zdrowotne są objęte takim ubezpieczeniem dla branży medycznej. Ubezpieczenie mienia obejmuje zarówno budynki, które już funkcjonują, jak i te, które dopiero są w budowie.

Dodatkową opcją ubezpieczenia jest ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wydarzeń. Jest ono dostępne dla wszystkich lekarzy, również dla tych którzy odbywają staże. Swoim zakresem NNW obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków – trwały uszczerbek na zdrowiu i śmierć.

Agenci ubezpieczeniowi porównują wszystkie oferty i wybierają najkorzystniejszą finansowo opcję z najszerszym pakietem usług, które są niezbędne dla konkretnego medyka lub placówki medycznej. Jest to nieoceniona pomoc szczególnie dla pracowników służby zdrowia, którzy nie mają czasu nad zastanawianiem się nad tym, która opcja ubezpieczenia okaże się dla nich najkorzystniejsza, ale potrzebują takiego ubezpieczenia jak najszybciej.

Ubezpieczenia dla branży medycznej – dlaczego warto?

Ubezpieczenia dla lekarzy i dla innych zawodów medycznych mogą być zarówno indywidualne, jak i grupowe. Obejmują lekarzy, pielęgniarki, farmaceutów, ratowników medycznych, fizjoterapeutów oraz wszystkie osoby trudniące się profesjami około medycznymi.

Takie ubezpieczenie chroni przed konsekwencjami działań, jakie podejmujemy w codziennej pracy, a które nie zawsze przynoszą oczekiwane skutki. Praca w zawodach medycznych wiąże się z odpowiedzialnością za zdrowie i życie pacjentów, dlatego właśnie wszystkie osoby ją wykonujące powinny być ubezpieczone od ewentualnych następstw popełnionego błędu. Jest to branża obarczona dużym ryzykiem oraz stresem zawodowym, dlatego warto pomyśleć o szerokim zakresie ubezpieczenia, które pozwoli na spokojną pracę i zabezpieczy nas na przyszłość.

Sprawdź również!

lekarze

Jak zostać lekarzem?

Zawód lekarza, prawnika, czy informatyka, to jedne z najlepiej opłacanych i najbardziej pożądanych profesji na …

Dodaj komentarz