Home / Leczenie / Na czym polega rezonans magnetyczny?

Na czym polega rezonans magnetyczny?

Rezonans magnetyczny MRI (ang. Magnetic Resonance Imaging) jest jedną z podstawowych, nowoczesnych i bardzo bezpiecznych metod nieinwazyjnej diagnostyki obrazowej przeprowadzanej w różnych przypadkach medycznych.

Zasada uzyskiwania obrazu opiera się na oddziaływaniu falami radiowymi (o częstotliwości 63,6 MHz) na organizm umieszczony w polu magnetycznym. Fale radiowe pochodzące z dużego elektromagnesu działają na ciało pacjenta powodując zmianę magnetyzacji protonów w jądrach wodoru. Po zakończeniu działania elektromagnesu protony powracają do poprzedniego stanu wysyłając fale elektromagnetyczne, które są odczytywane przez urządzenie. Sygnały te różnią się w zależności od tkanki, co jest potem przetwarzane przez program komputerowy na obrazy medyczne. Pomimo wysokiego natężenia pole magnetyczne rezonansu magnetycznego pozostaje nieszkodliwe dla pacjenta, dlatego jest ono całkowicie bezpieczne.

Kiedy należy wykonać rezonans magnetyczny?

Rezonans magnetyczny pozwala na dokładną analizę przekroju wszystkich narządów wewnętrznych człowieka na wszystkich płaszczyznach, monitorowanie przebiegu procesu leczenia oraz śledzenie przebiegu choroby. Obecnie wykorzystuje się go w diagnostyce chorób ośrodkowego układu nerwowego, chorób tkanek miękkich, w schorzeniach w obrębie klatki piersiowej, śródpiersia i miednicy. Dzięki badaniu uzyskujemy bardzo dokładny obraz układu mięśniowo-szkieletowego, zwłaszcza kręgosłupa, naczyń krwionośnych czy jamy brzusznej.

Klaustrofobia a rezonans magnetyczny

Klaustrofobia, czyli odczuwanie lęku przed przebywaniem w zamkniętych i małych pomieszczeniach wcale nie musi być już przeciwwskazaniem do wykonania rezonansu magnetycznego. Obecnie znajdziemy placówki medyczne, w których dzięki zastosowaniu nowoczesnego sprzętu, osoby cierpiące na klaustrofobię będą mogły bez obaw wykonać badanie. Przykładem jest Centrum Medyczne Multi Med w Warszawie (rezonans magnetyczny Warszawa, ul. Krasińskiego 69), w którym do przeprowadzenia badania lekarze wykorzystują rezonans Siemens Avanto o mocy 1,5T i średnicy 60 cm,  charakteryzujący się krótkim magnesem, co umożliwia wykonywanie badań właśnie dla osób cierpiących na klaustrofobię oraz dzieciom (od 12 roku życia).
Aparat pozwala nie tylko szybkie i właściwe rozpoznanie zmian, ale też sprawdzenie efektywności wdrożonej terapii przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnego komfortu i bezpieczeństwa pacjenta. Jakość otrzymywanych danych jest wręcz rewolucyjna, co w praktyce oznacza uzyskanie największej pewności podczas stawiania diagnozy.

Jak wygląda badanie rezonansem magnetycznym?

Przed wykonaniem badania lekarz przeprowadza szczegółowy wywiad z pacjentem, który wypełnia ankietę medyczną w której odpowiada na szczegółowe pytania na temat ewentualnie wstawionych elementów metalowych. Na przykład osoby z wszczepionym rozrusznikiem serca, implantami słuchowymi oraz innymi, neurostymulatorami, korzystające z pompy insulinowej albo mające w ciele drobiny metaliczne (kawałki śrutu, odłamki, opiłki żelaza) nie mogą wykonać takiego badania.

Badanie trwa od 20 do 60 minut, a podczas jego wykonywania znajdujący się wewnątrz magnesu pacjent ma cały czas kontakt z personelem. Podczas badania pacjent słyszy pukający dźwięk o natężeniu podobnym do wirującej pralki, jednak jest możliwość założenia słuchawek tłumiących hałas oraz posiadają opcję włączenia ulubionej muzyki pacjenta.

W niektórych przypadkach wykonuje się badanie rezonansu magnetycznego z kontrastem. Pacjent wymaga dożylnego podania środka kontrastowego dzięki któremu będzie możliwe dokładniejsze zobrazowanie niektórych struktur. Pacjent musi jednak pamiętać, aby posiadać aktualny (14dni) wynik poziomu kreatyniny w surowicy krwi.

Sprawdź również!

znieczulenie

Klinika weterynaryjna – Toruń

Avimedicus to mieszcząca się w Głogowie pod Toruniem nowoczesna klinika weterynaryjna, której celem jest zapewnienie …

Dodaj komentarz