Home / Choroby / Jak wpływa otyłość na astmę
lekarz

Jak wpływa otyłość na astmę

Astma i otyłość mają znaczny wpływ na zdrowie publiczne, a ich rozpowszechnienie rośnie. Otyłość jest znanym czynnikiem ryzyka astmy i może utrudnić jej kontrolę. Omalizumab jest zalecany u pacjentów z ciężką alergiczną uporczywą astmą. Celem tego badania była ocena wpływu leczenia omalizumabem u otyłych pacjentów z astmą o źle kontrolowanej ciężkiej, przewlekłej astmie.

Wprowadzenie

Astma i otyłość mają znaczny wpływ na zdrowie publiczne, a ich rozpowszechnienie rośnie. Otyłość jest znanym czynnikiem ryzyka astmy i może utrudnić jej kontrolę. Omalizumab jest zalecany u pacjentów z ciężką alergiczną uporczywą astmą. Celem tego badania była ocena wpływu leczenia omalizumabem u otyłych pacjentów z astmą o źle kontrolowanej ciężkiej, przewlekłej astmie.

Metodologia

Przeprowadzono nieinterwencyjne, prospektywne badanie w ambulatoryjnej klinice Astma Łódź. Wszyscy pacjenci z ciężką astmą, którzy rozpoczęli terapię omalizumabem, byli włączani i obserwowani przez ponad 12 miesięcy. Badaną populację podzielono na dwie grupy (otyłe i nieotyłe) do analizy statystycznej (analiza opisowa i porównawcza).

Wyniki

Badano trzydziestu dwóch pacjentów (19 otyłych). Po 12 miesiącach leczenia omalizumabem stwierdzono statystycznie istotną poprawę wskaźnika masy ciała, liczbę zaostrzeń w poprzednim roku, leki ratunkowe, kontrolę choroby i czynność płuc w całej populacji. Pod koniec badania otyli pacjenci mieli znacznie lepszą czynność płuc (FEV1) niż osoby nie otyłe.

Dyskusja

Jak opisano w literaturze, odnotowano znaczące zmniejszenie liczby zaostrzeń astmy oskrzelowej w poprzednim roku i lepszą kontrolę choroby w całej populacji. Leczenie omalizumabem jest bezpieczne i dobrze odbierane przez pacjentów. W Polsce ten lek biologiczny, używany do leczenia astmy jest używany od 1 listopada 2012 roku.

Wniosek

Badanie wykazało, że omalizumab znacząco poprawiał leczenie astmy w całej populacji, poprzez zmniejszenie ilości leków używanych do leczenia astmy. Po raz pierwszy wykazano, że otyli pacjenci osiągnęli istotną poprawę czynności płuc.

Sprawdź również!

lekarz

Nowoczesne metody kontroli glikemii – sensory CGM I FGM

Poznaj skuteczne metody kontroli glikemii. Odzyskaj kontrolę nad cukrzycą dzięki sensorom CGM i FGM! Codzienne, …

Dodaj komentarz