Home / Choroby / Jak wpływa otyłość na astmę
lekarz

Jak wpływa otyłość na astmę

Astma i otyłość mają znaczny wpływ na zdrowie publiczne, a ich rozpowszechnienie rośnie. Otyłość jest znanym czynnikiem ryzyka astmy i może utrudnić jej kontrolę. Omalizumab jest zalecany u pacjentów z ciężką alergiczną uporczywą astmą. Celem tego badania była ocena wpływu leczenia omalizumabem u otyłych pacjentów z astmą o źle kontrolowanej ciężkiej, przewlekłej astmie.

Wprowadzenie

Astma i otyłość mają znaczny wpływ na zdrowie publiczne, a ich rozpowszechnienie rośnie. Otyłość jest znanym czynnikiem ryzyka astmy i może utrudnić jej kontrolę. Omalizumab jest zalecany u pacjentów z ciężką alergiczną uporczywą astmą. Celem tego badania była ocena wpływu leczenia omalizumabem u otyłych pacjentów z astmą o źle kontrolowanej ciężkiej, przewlekłej astmie.

Metodologia

Przeprowadzono nieinterwencyjne, prospektywne badanie w ambulatoryjnej klinice Astma Łódź. Wszyscy pacjenci z ciężką astmą, którzy rozpoczęli terapię omalizumabem, byli włączani i obserwowani przez ponad 12 miesięcy. Badaną populację podzielono na dwie grupy (otyłe i nieotyłe) do analizy statystycznej (analiza opisowa i porównawcza).

Wyniki

Badano trzydziestu dwóch pacjentów (19 otyłych). Po 12 miesiącach leczenia omalizumabem stwierdzono statystycznie istotną poprawę wskaźnika masy ciała, liczbę zaostrzeń w poprzednim roku, leki ratunkowe, kontrolę choroby i czynność płuc w całej populacji. Pod koniec badania otyli pacjenci mieli znacznie lepszą czynność płuc (FEV1) niż osoby nie otyłe.

Dyskusja

Jak opisano w literaturze, odnotowano znaczące zmniejszenie liczby zaostrzeń astmy oskrzelowej w poprzednim roku i lepszą kontrolę choroby w całej populacji. Leczenie omalizumabem jest bezpieczne i dobrze odbierane przez pacjentów. W Polsce ten lek biologiczny, używany do leczenia astmy jest używany od 1 listopada 2012 roku.

Wniosek

Badanie wykazało, że omalizumab znacząco poprawiał leczenie astmy w całej populacji, poprzez zmniejszenie ilości leków używanych do leczenia astmy. Po raz pierwszy wykazano, że otyli pacjenci osiągnęli istotną poprawę czynności płuc.

Sprawdź również!

lekarz

Przyjmujesz antybiotyk lub miewasz alergie pokarmowe? Zobacz, jak sobie pomóc

Kuracje antybiotykowe z jednej strony pomagają zwalczyć groźne bakterie i wirusy, z drugiej niestety rujnują …

Dodaj komentarz