Home / Zdrowie / Co zrobić z przeterminowanymi lekami?
leki

Co zrobić z przeterminowanymi lekami?

Przeterminowane leki z pewnością zalegają w każdej domowej apteczce. Zalegają, bo zazwyczaj nie wiemy, co z nimi można zrobić. Najczęściej kończy się to tak, że farmaceutyki lądują w zwykłym koszu na śmieci lub też zostają spłukane w sedesie bądź umywalce. Tymczasem przeterminowane leki zakwalifikowane są do odpadów medycznych, które stanowią niebezpieczeństwo dla środowiska i człowieka… Substancje chemiczne zawarte w lekach po wyrzuceniu do kosza na śmieci lądują na wysypisku, skąd przenikają do gleby oraz zwiększają toksyczność odpadów komunalnych. Ponadto emisja substancji może trwać nawet kilkadziesiąt lat. Z kolei wylewanie czy wyrzucanie leków do toalety wpływa na jakość wód w rzekach – oczyszczalnie ścieków nie są przystosowane do eliminacji substancji chemicznych.

Co więcej kontakt substancji zawartych w lekach (takich jak antybiotyki) sprawia, że bakterie  uodparniają się na ich działanie. Niewłaściwe utylizowanie medykamentów stanowi nie tylko zagrożenie dla naszego zdrowia, lecz także złamanie prawa. I choć obowiązek umieszczenia w miejscach publicznych specjalnych kontenerów na przeterminowane leki spoczywa na urzędach gmin, to w praktyce albo owych pojemników nie ma, albo mieszkańcy po prostu o nich nie wiedzą. Jednakże w przeważającej większości społeczeństwu po prostu brakuje świadomości na temat szkodliwości nieorawidłowego utylizowania farmaceutyków.

Przeterminowane leki można oddać do apteki

Na szczęście coraz więcej aptek, mimo że prawnie nie jest do tego zobowiązanych, umieszcza w swoich lokalach kontenery na przeterminowane leki. Jest to niejako wpisane w działalność tych placówek, ponieważ same zobowiązane są do unieszkodliwiania leków wycofanych ze sprzedaży, a także przewidziane w rocznym sprawozdaniu dotyczącym wytwarzania odpadów medycznych. Bardzo często apteki współpracują z urzędami gmin lub też bezpośrednio ze specjalnymi firmami, takimi jak Emka sp. Z.O.O które zajmują się odbiorem i utylizacją odpadów medycznych.

O czym należy pamiętać?

Do pojemników na przeterminowane leki można wrzucać medykamenty w różnych formach, przy czym syropy wyrzuca się w butelkach, maści w tubkach etc., ale bez kartonowych opakowań i ulotek. Należy pamiętać, że do kontenerów zakazuje się wrzucania zużytych opatrunków i strzykawek, ponieważ mogą one przenosić niebezpieczne wirusy oraz stanowią pożywkę dla bakterii. Nie wszyscy pacjenci zdają sobie sprawę, że do utylizacji należy oddać również nawet tak niepozorne wyroby farmaceutyczne jak witaminy, suplementy diety czy syropy na kaszel.

Kontenery na przeterminowane leki są odpowiednio zabezpieczone, tak by niebezpieczne środki nie trafiły w niepowołane ręce. Odpady medyczne transportowane są do magazynu, a następnie utylizowane w zakładach unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. Utylizacja zachodzi poprzez spalanie w temperaturze 1100°C, zapewnienie odpowiednich warunków tlenowych, schładzanie i oczyszczanie – tak przeprowadzony proces daje pewność, że rozkładowi ulegną wszystkie substancje niebezpieczne.

Źródło: Ekoemka.pl – Odpady medyczne

Sprawdź również!

lekarze

Jak zostać lekarzem?

Zawód lekarza, prawnika, czy informatyka, to jedne z najlepiej opłacanych i najbardziej pożądanych profesji na …

Dodaj komentarz